Pixma Kreen 100ml (กลิ่นกาสะลอง)

129 ฿ 99 ฿

  • ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สารสกัดธรรมชาติ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก อย. และหน่วยงานต่างๆทั้งของในและต่างประเทศ
Category: Tag: